Sammy u. Gauner-Charly v. Kreigenfeld

Wolfspitz-Keeshond

Wolfspitz-Keeshond Sammy u. Gauner Charly vom Kreigenfeld